Inleiding

Het programma Bestuur gaat over de organisatie, het functioneren ervan en de toegankelijkheid van het lokaal bestuur en zijn organen. De gemeente hecht aan een goed functionerende interne organisatie, terwijl tegelijkertijd de dienstverlening aan moet sluiten op de vraag van de burger. Dat is immers het fundament voor de verdere ontwikkeling van de gemeente.

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan bod de taakvelden Bestuur (1.1), Burgerzaken (1.2) en Beheer overige gebouwen en gronden (1.3) en tenslotte in paragraaf 1.5 de verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Streekarchief.